Functieleer, deel 2 verhuist naar ander semester!

Functieleer, deel 2 verhuist naar ander semester!

Al enkele jaren merken studenten van de tweede bachelor op dat het academiejaar ongelijk verdeeld is op vlak van studiedruk. Ook afgelopen academiejaar (2018-2019) waren deze klachten er opnieuw. 

Team onderwijs ging hiermee naar de faculteit. De programmadirecteurs en de stafmedewerker van onderwijs namen dit meteen heel serieus en schoten in actie.

Daarop kreeg team onderwijs aan de start van dit academiejaar (2019-2020) de vraag om de studiepuntenverdeling van de tweede bachelor te bekijken. 

Nu, om over zoiets te beslissen, heb je uiteraard de mening van je medestudent nodig. Daarom heeft team onderwijs een onderwijscafé georganiseerd begin november. Op dit onderwijscafé waren een vijftiental studenten aanwezig. Ook werden ze verwend met lekkere frietjes om de discussie wat aangenamer te maken.

Tijdens het onderwijscafé bleek dat studenten de studiepuntenverdeling per vak wel goed en gerechtvaardigd vonden. Het probleem was eerder de ongelijke verdeling tussen de semesters. Zo is de eerste examenperiode minder zwaar en zijn er vakken in de tweede bachelor waarvan de deadlines in het tweede semester vallen. Daarna bekeken de studenten wat zij ideale oplossingen zouden vinden voor dit probleem.

De studenten kwamen op drie mogelijke oplossingen: 

  • Het jaarvak “Psychopathologie en Psychiatrie” twee examenmomenten geven. 
  • Het vak “Geschiedenis van de Psychologie” naar het eerste semester verplaatsen en vragen of “Sociale Psychologie, deel 2” kan verplaatst worden naar het oude examenmoment van “Geschiedenis van de Psychologie”.
  • “Functieleer, deel 2” verplaatsen van het tweede semester naar het eerste. 

Na het onderwijscafé heeft team onderwijs deze oplossingen voorgesteld aan de faculteit. Uiteindelijk waren alle vier de professoren van “Functieleer, deel 2” meer dan bereid om hun vak van semester te wisselen. Deze beslissing is op de POC van december en de Faculteitsraad van januari gekomen. Het vak zal dus vanaf volgend academiejaar (2020-2021) in het eerste semester plaatsvinden.

Een mooi voorbeeld van hoe studentenvertegenwoordiging werkt en daadwerkelijk veranderingen kan doorvoeren!

Wil je door dit artikel ook graag deel uitmaken van studentenvertegenwoordiging? Stuur gerust een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.! Zij zijn ook altijd beschikbaar om te helpen waar ze kunnen op onderwijsvlak.