KU Leuven KICK Challenge

KU Leuven KICK Challenge

!!!ENGLISH BELOW!!!

KICK Challenge keert terug in het tweede semester

Na de succesvolle eerste editie, organiseert KU Leuven KICK, onderdeel van KU Leuven Research & Development, dit semester opnieuw de KICK Challenge. Deze business plan wedstrijd daagt de gehele KU Leuven community uit om een idee te ontwikkelen dat bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Naast studenten en onderzoekers, worden ook professoren en personeel van de KU Leuven verwelkomd.

De business plan wedstrijd zet net zoals vorig jaar in op impactvol ondernemen. De KU Leuven community wordt uitgedaagd om een vernieuwend idee (product, dienst of methode) uit te werken waarin de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) centraal staan. “Na het vele enthousiasme en de kwaliteitsvolle ideeën vorig jaar, merkten we dat er bij de KU Leuven community een vat met potentieel vernieuwende ideeën aanwezig is. Er zijn heel wat ideeën die vaak ergens in een kast stof liggen te vergaren, deze willen we heel graag het daglicht laten zien, aldus Coördinator van het KICK team, Tine Van Lommel. “Alle ideeën, groot of klein, die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij zijn welkom. Het is dus zeker niet zo dat enkel zeer wetenschappelijke of technologische ideeën geselecteerd worden.”

Gezien de huidige corona maatregelen zal het programma online georganiseerd worden. Deelnemers mogen zich verwachten aan twee hands-on workshops en de begeleiding van een persoonlijke coach om hun idee om te zetten naar een realistisch business plan. “In onze samenleving heeft een ondernemende mindset alleen maar voordelen. Deze skills leren de deelnemers verder te ontplooien tijdens het traject van de KICK Challenge,” verklaart hoofd Spin-Off & Innovatie, Rudi Cuyvers. “We stellen ons netwerk van experten open om de deelnemer te coachen, zij zullen hen ondersteunen om het potentieel van hun idee te ontdekken. Ze leren dus niet alleen enorm veel op korte termijn, maar krijgen ook de kans om waardevolle feedback te verzamelen rond hun idee.”

Als kers op de taart zijn er ook de Gemma Frisius KICK Impact, Student en Audience Awards met bijhorend prijzenpakket ter waarde van meer dan 5,000 euro. " De prijzen zijn een financiële opsteker voor de winnende teams, maar voor ons is het belangrijker om de teams en hun ideeën vorm te zien krijgen en te laten groeien," vertelt Rudi Cuyvers.

De aftrap van de KICK Challenge gebeurt tijdens de online Inspirational Talks op 24 februari 2021. Gedurende deze avond inspireren drie impactvolle ondernemers de aanwezigen met hun verhaal. Tine Van Lommel voegt enthousiast toe: “Iedereen is welkom! We hopen op deze avond de ondernemerskriebels nog verder aan te wakkeren. Het ideale moment ook om inspiratie op te doen om zelf tot een impactvol idee te komen!”

Wie het volledige programma van de KICK Challenge wil bekijken of zich wil registreren voor de Inspirational Talks kan dat via de website van KU Leuven KICK. Je idee indienen voor de KICK Challenge kan vanaf 25 Februari, de dag na de Inspirational Talks.

Meer info: www.kuleuven.be/kickchallenge

KICK Challenge returns in the second semester

After a successful first edition, KU Leuven KICK, part of KU Leuven Research & Development, organizes the KICK Challenge for a second time in the upcoming semester. This business plan competition challenges the entire KU Leuven community to develop an idea that contributes to the Sustainable Development Goals. In addition to students and researchers, the competition also encourages professors and staff of KU Leuven to participate.

The concept of the challenge remains unchanged, as the business plan competition still focuses on impactful entrepreneurship. The KU Leuven community is challenged to develop an innovative idea – which can be a product, service or method – with the Sustainable Development Goals in mind. “After all the enthusiasm and qualitative ideas last year, we concluded that there was indeed a lot of unexplored potential within the KU Leuven community. A large amount of ideas are often just collecting dust and we would like to show them the light of day,” says Coordinator of the KICK team, Tine Van Lommel. “All ideas that make a positive contribution to society are welcome. It is certainly not the case that only very scientific or technological ideas are selected.”

Due to the current corona measures, the program will be organized online. Participants can expect two hands-on workshops and the guidance of a personal coach to transform their idea into a realistic business plan. “In our society, an entrepreneurial mindset only has advantages. During the KICK Challenge, we support the participants not only to develop their idea, but to develop these specific entrepreneurial skills as well,” explains Head of Spin-Off & Innovation, Rudi Cuyvers. “Therefore, we open up our network of experts to support the participants along the way and help them discover the potential of their idea. So the KICK Challenge is not only a great learning experience, but also an opportunity to gather feedback about an idea. ”

And to top it all off, there are also the Gemma Frisius KICK Impact, Student and Audience Awards with a total prize package of more than 5,000 euros. "The awards are of course a financial boost for the winning teams, but the biggest value for us is seeing the teams and their ideas take shape and grow," Cuyvers adds.

The KICK Challenge will kick off during the online Inspirational Talks on February 24, 2021. On this evening, three impactful entrepreneurs will tell the story of their businesses and share how they tackle societal challenges on a daily basis. Tine Van Lommel enthusiastically concludes: "Everyone is welcome! We hope to stimulate the entrepreneurial jitters among all those present. The ideal time to gain inspiration to come up with an impactful idea yourself! ”

Visit the website of KICK for more information about the course of the competition or to register for the Inspirational Talks. Interested parties can submit their idea for the KICK Challenge as of February 25, the day after the Inspirational Talks.

More info: www.kuleuven.be/kickchallenge