PAL

PAL staat voor Peer Assisted Learning. In PAL-sessies delen ouderejaars hun ervaring en tips met eerstejaarsstudenten en ondersteunen ze de eerstejaarsstudenten bij het verbeteren van hun studiemethoden. 

De PAL-tutoren zijn zelf psychologiestudenten die graag hun opgedane kennis willen delen met andere studenten en zijn in geen geval echte “lesgevers”. De klemtoon ligt op het faciliteren van het denk- en zoekproces van de eerstejaars en het modereren van het gesprek hierover tussen de eerstejaars onderling. Door in groep te discussiëren wordt er op een dieper niveau naar de leerstof gekeken. 

Interesse om tutor te worden of heb je nog andere vragen over PAL? Stuur dan gerust een mailtje naar pal@psychokring.be!