Samenvattingen

Algemeen:
1ste semester:
-Gezondheidspsychologie
-Crossculturele Psychologie
-Menselijke Erfelijkheidsleer

2de semester:
-Statistiek, deel 3
-Psychometrie
-Religie, Zingeving en Levensbeschouwing
-Beroepsethiek

Klinische Psychologie (volwassenen en ouderen):
Algemeen:
-Psychologische interventies en mensbeelden

1ste semester:
-Psychologische basisvaardigheden voor gesprek en begeleiding
-Psychodiagnostiek in de hulpverlening aan volwassenen en ouderen

2de semester:
-Psychopathologie bij volwassenen en ouderen: psychologische processen

Keuzevakken:
-Klinische Neuropsychologie

Klinische Psychologie (kinderen en jongeren):
-Psychologische interventies en mensbeelden

1ste semester:
-Psychodiagnostiek in de hulpverlening en het onderwijs aan kinderen en jongeren
-Psychologische basisvaardigheden voor gesprek en begeleiding

2de semester:
-Psychopathologie en psychiatrie kinderen en jongeren, deel 1

Jaarvakken:
-Psychologische interventies en mensbeelden

Keuzevakken:
-Klinische Neuropsychologie

Arbeids- en organisatiepsychologie:
1ste semester:
-Arbeidspsychologie, deel 1
-Personeelspsychologie, deel 1
-Organisatiepsychologie, deel 1
-Groepsdynamica, deel 1

2de semester:
-Gethematiseerde bedrijfsbezoeken
-Individuele gespreksvoering in arbeidssituaties

Theorie en onderzoek:
1ste semester:
-Programming for Psychologists
-Introduction to Mathematics for Psychologists

2de semester:
-Evolutionaire Psychologie
-Psychophysics

Jaarvakken:
-Student-Researcher
-Colloquia Theory and Research

Keuzevakken:
1ste semester:
-Arbeidspsychologie, deel 1
-Psychology of Learning
-Personeelspsychologie, deel 1
-Orthopedagogiek: leerstoornissen
-Programming for Psychologists
-Inleiding tot de sociale en culturele antropologie
- Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 1
-Psychologische basisvaardigheden voor gesprek en begeleiding
-Psychodiagnostiek in de hulpverlening aan volwassenen en ouderen
- Psychodiagnostiek in de hulpverlening en het onderwijs aan kinderen en jongeren

2de semester:
-Psychology, Culture and Society
-Psychodynamic Psychology
-Psychopathologie en psychiatrie kinderen en jongeren, deel 1
-Psychopathologie bij volwassenen en ouderen: psychologische processen
-Neurocognitive Development over the Lifespan

Jaarvakken:
-Psychologische interventies en mensbeelden

klinische en gezondheidspsychologie (volwassenen):
Jaarvakken:
-Inleiding tot de algemene ziekteleer
klinische en gezondheidspsychologie (kinderen):
-Inleiding tot de ziekteleer van het kind