Onderwijsteam en jaarverantwoordelijken

Team Onderwijs

Algemeen

Binnen de Psychologische Kring zijn er verschillende teams, ieder met hun eigen doeleinden. Team Onderwijs bestaat uit enkele psychologiestudenten die alle andere psychologiestudenten vertegenwoordigen. Ook organiseren zij tal van andere leuke activiteiten voor studenten!

Wat organiseren we?

  • PAL-sessies
  • Lezingen
  • Onderwijze week
  • Proffenreceptie 
  • Eerstejaarsrecepties

Onze PAL-sessies zijn specifiek gericht op onze eerstejaars. PAL staat voor ‘Peer Assisted Learning’ waarbij ouderejaars studenten uitleg geven over een vak en de eerstejaars handvaten aanreiken die hen kunnen helpen bij het studeren.

Team onderwijs probeert steeds om een lezing in het eerste semester en één in het tweede semester (meestal tijdens Onderwijze Week) te organiseren. De thema’s van de lezingen kunnen zeer uiteenlopend zijn, maar zijn uiteraard steeds gelinkt aan psychologie. Lezingen kunnen gegeven worden door onze eigen professoren of door externen in het vak.

De Onderwijze week is een week ergens in het tweede semester die, je raadt het nooit, volledig in het thema van onderwijs staat. Een volledige week lang kan je naar tal van activiteiten gaan! Zo zijn er workshops, lezing, trainings, … Voor ieder wat wils!

De Proffenreceptie vindt steeds plaats aan het begin van het academiejaar waarbij professoren en medewerkers van de faculteit uitgenodigd worden om drankje en hapje te nuttigen na de eerste faculteitsraad. De afgelopen jaren was dit steeds een tof informeel contactmoment tussen hen en de twee kringen. Sinds het academiejaar 2019-2020 zijn alle studenten psychologie en pedagogie hier ook op uitgenodigd om hun eigen professoren beter te leren kennen.

Sinds het academiejaar 2018-2019 organiseert team onderwijs ook recepties voor eerstejaars voor de aanvang van het academiejaar. Hierbij kunnen eerstejaars al eens kennis maken met ouderejaars studenten, leden van de Psychologische Kring en leden van de faculteit. 

Studentenvertegenwoordiging

De leden van team onderwijs zetelen op allerlei vergaderingen op verschillende niveaus om de mening van onze studenten te vertegenwoordigen. Hieronder lichten we al deze niveaus toe. 

Indien je meer wilt weten over dingen zoals FOPP en Stura, dan kan je eens een kijkje nemen bij ‘Links’.

(Opleidingsniveau)

Op opleidingsniveau ‘Psychologie’ zitten zij in de POC. POC staat voor ‘Permanente Onderwijs Commissie’. Dit is een vergadering waarbij studenten, de programmadirecteurs, doctoraatsstudenten, stafmedewerkers en professoren maandelijks samenkomen om beslissingen te maken over de opleiding.Dit is de vergadering waarbij ook de jaarverantwoordelijken zitten

  1. Op de POC zijn de dossiers rond ‘activerende werkvormen’ besproken waarbij professoren hun werkvorm kwamen voorstellen en team onderwijs een presentatie gaf over wat de mening van de studenten hierrond was o.b.v. een studentenbevraging.

(Richtingsniveau)

Indien er meer gedetailleerd besproken dient te worden over een van de richtingen binnen de opleiding psychologie, dan zal er een RICO georganiseerd worden. RICO staat voor ‘Richtingsspecifieke Commissie’. Dit is een vergadering waarbij studenten en professoren van een afstudeerrichting enkele keren per academiejaar samenkomen om dossiers meer gedetailleerd te kunnen bespreken. Achteraf wordt op de POC beslist of ze akkoord gaan met de voorstellen van de RICO. 

  1. De hervorming van de master ‘Klinische Psychologie’ is volledig uitgewerkt in de RICO’s van klinische psychologie en schoolpsychologie 

(Faculteitsniveau)

Op Faculteitsniveau zitten zij in twee organen: de faculteitsraad en FOPP. De faculteitsraad bestaat uit de decaan, studenten psychologie en pedagogiek, doctoraatsstudenten, professoren, onderzoeksmanagers, technisch personeel, administratief personeel, assisterend personeel, … 

  1. Hoe zal de online studentenbevraging georganiseerd worden dit jaar?

Alle leden van team onderwijs zitten ook sowieso in FOPP. FOPP staat voor ‘Facultair Overlegorgaan voor Psychologen en Pedagogen’. Hier zit ook de praeses van de Psychologische Kring in. De voorzitter en ondervoorzitter van FOPP zijn studenten psychologie of pedagogiek die niet per se ook in de Psychologische- of Pedagogische Kring zitten. FOPP heeft tweewekelijks een vergadering waarbij ze de Stura AV (zie hieronder) voorbereiden en ze andere dingen bespreken die belangrijk zijn aan onze faculteit.

  1. Wat is de mening van onze studenten over de ijkingsproeven die de KU Leuven wil organiseren?

Iedere psychologie- of pedagogiekstudent is welkom op FOPP. Om de zoveel tijd organiseert FOPP een OOV (Open Onderwijs Vergadering) waarbij iedere student uitgenodigd is om hun mening over een bepaald onderwerp te komen geven. 

Je kan FOPP altijd eens bezoeken via hun facebookpagina of een mailtje sturen naar info@fopp.be!

(Universiteitsniveau)

Op universiteitsniveau zetelen de leden van team onderwijs niet rechtstreeks. Ze hebben wel onrechtstreeks invloed op dat niveau via de Stura AV. Stura staat voor Studentenraad KU Leuven. Tweewekelijks organiseert Stura een AV (Algemene Vergadering) waarin alle FO’s (Facultaire Overlegorganen) zetelen. FOPP is het FO van onze faculteit. Aangezien alle leden van team onderwijs in FOPP zitten, zitten zij ook automatisch op de Stura AV. 

Op de AV geven de verschillende FO’s hun mening over bepaalde nota’s, waaruit dan een gezamenlijk standpunt komt. Die mening wordt dan via stura-mandatarissen, die ook in de AV zetelen en in universitaire organen, naar universiteitsniveau genomen.

Onderwijsteam

Jaar- en richtingverantwoordelijken

De jaar- en richtingverantwoordelijken zijn een aanspreekpunt voor hun medestudenten. Zij kunnen in naam van heel hun jaar/richting een mailtje sturen naar de professoren indien er zich een probleem heeft voorgedaan op vb. een examen. Verder zitten de jaarverantwoordelijken op de POC (zie tabblad studentenvertegenwoordiging), samen met Team Onderwijs. De richtingverantwoordelijken zitten op de POC en/of op de RICO (zie tabblad studentenvertegenwoordiging).

In iedere bachelor is er minimum één jaarverantwoordelijke aangesteld, meestal zelfs meer dan één. In iedere richting van de master proberen we ook steeds om minimum één verantwoordelijke aan te stellen. 

Je kan jouw verantwoordelijke(n) en hun gegevens op deze site vinden!

1ste Bachelor

2de Bachelor

3de Bachelor


1ste Master Klinische


Master T&O


1ste Master A&O

2de Master klinische

Educatieve Master

2de Master A&O